top of page

Διαβάστε συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένα Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). 


•    Οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση των ΣΦΗΟ είναι εδώ
•    Διαβάστε εδώ την ερμηνευτική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 
•    Τα ΣΦΗΟ εκπονούνται από το Δήμο ή από όμορους δήμους υπό συνθήκες 

•    Με τα ΣΦΗΟ χωροθετούνται σταθμοί φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα σε ΔΗΜΟΣΙΩΣ προσβάσιμα σημεία. 

•    Γενικά ισχύει ότι θα πρέπει να μπαίνει ένας (1) – δημόσια προσβάσιμος- σταθμός φόρτισης ανά 1000 κατοίκους. ΠΡΟΣΟΧΗ - Αυτό δε σημαίνει ότι όλοι οι σταθμοί πρέπει να είναι σε διαφορετικά σημεία. Για παράδειγμα, σε ένα οργανωμένο χώρο στάθμευσης μπορούν να τοποθετηθούν 1 ή 3 ή και όσες θέσεις φόρτισης κριθεί ότι απαιτούνται. 

•    Οι σταθμοί φόρτισης μπορούν να χωροθετούνται και σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης ανεξάρτητα των ΣΦΗΟ και ανεξαρτήτως περιορισμών πληθυσμού. 

•    Το κόστος φόρτισης στα ΔΗΜΟΣΙΩΣ προσβάσιμα σημεία φόρτισης Η/Ο καθορίζεται από τον πάροχο της υπηρεσίας φόρτισης και όχι από το Δήμο ή τον ανάδοχο που εκπονεί το ΣΦΗΟ. 

•    Οι σταθμοί φόρτισης τοποθετούνται  ΚΥΡΙΩΣ σε: 

o    Παρόδιες θέσεις/ χώρους στάσης και στάθμευσης σύμφωνα με τον ΚΟΚ, κατά το άρ. 34 του Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (οι θέσεις μπορούν να είναι ελεύθερες ή ελεγχόμενες),
o    Οργανωμένους/ ελεγχόμενους ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ χώρους στάθμευσης (υπαίθριους ή στεγασμένους, ελεύθερους ή ελεγχόμενους),
o    Τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών/αστικών συγκοινωνιών
o    Χώρους εξυπηρέτησης τουριστικών λεωφορείων
o    Χώρους ή Θέσεις τροφοδοσίας,
o    Καθορισμένες πιάτσες ταξί
o    Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ

•    Τα περιεχόμενα των παραδοτέων των ΣΦΗΟ καθορίζονται στο αρ. 8 του Ν. 4380/2020 
•    Το περιεχόμενο του τελικού ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΦΗΟ πρέπει να περιλαμβάνει τρία παραδοτέα
1.    1ο παραδοτέο που περιλαμβάνει α) την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης – τη Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης και β) τη Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο - Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 
2.    2ο παραδοτέο που περιλαμβάνει την Έκθεση Διαβούλευσης 
3.    3ο παραδοτέο που περιλαμβάνει την Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου

•    Η έγκριση των ΣΦΗΟ γίνεται όπως προβλέπεται στο αρ. 11 του Ν. 4380/2020
•    Το εγκεκριμένο Σ.Φ.Η.Ο. μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δράσεων σε νέο ή υπό εκπόνηση Σ.Β.Α.Κ. ή Ο.Χ.Ε. ή Β.Α.Α. κ.ο.κ. του οικείου ΟΤΑ α’ βαθμού. Σε περίπτωση Σ.Β.Α.Κ. ή άλλου σχεδίου που έχει ολοκληρωθεί ή/και εγκριθεί, το εγκεκριμένο Σ.Φ.Η.Ο. εντάσσεται στις δράσεις υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ. (ή άλλου σχεδίου) σε επόμενη αναθεώρησή του.

 

bottom of page