Αναζήτηση
  • Christos Karolemeas

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης χωρίς… φορτιστές, άρθρο στην Καθημερινή 05/05/2021

Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. και υστέρηση έναντι των στόχων που έχουν τεθεί στην Πράσινη Συμφωνία παρατηρείται στην Ευρώπη ως προς τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά πως η ανομοιογενής και περιορισμένη ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης αποτελεί εμπόδιο στις μετακινήσεις με ηλεκτρικά οχήματα στην Ε.Ε. Η νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) μάλιστα επισημαίνει ότι η Ε.Ε. απέχει πολύ από την τιμή-στόχο (1 εκατ. σημεία φόρτισης έως το 2025) που ορίζει η Πράσινη Συμφωνία, ενώ απουσιάζει ένας συνολικός στρατηγικός χάρτης πορείας της ηλεκτροκίνησης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ΕΕΣ υποστηρίζει ότι η κοινοτική χρηματοδότηση «δεν έφθανε πάντοτε εκεί όπου χρειαζόταν περισσότερο».


Διαβάστε περισσότερα εδώ!


2 προβολές0 σχόλια